نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیر آموزش وپرورش از دبستان پسرانه شهید افسری

بازدیدمدیر آموزش وپرورش از دبستان پسرانه شهید افسری"منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو " از دبستان پسرانه شهید افسری بازدید نمود. وی در این برنامه از محفل انس باقرآن دانش آموزان دیدن نمود.