نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیداعضای شورای اسلامی یزد از دبستان حضرت امام رضا (ع)"

بازدیداعضای شورای اسلامی یزد از دبستان حضرت امام رضا (ع)"با هدف افزایش تعامل دوسویه ،سرکار خانم "دکتر احمدی "مشاور شهردارورادمنش ازاعضای شورای اسلامی شهر یزد از دبستان حضرت امام رضا (ع) بازدید و دز زمینه ی مسائل ومشکلات جاری با مدیر مدرسه تبادل نظر نمودند.