نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باحضور اعضا

باحضور اعضا


جلسه شورای برنامه ریزی اردوگاه شهید فهمیده برگزار گردید
جلسه شورای برنامه ریزی اردوگاه شهید فهمیده برگزار گردید

حمید اسماعیل زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دویزد، دراین  جلسه، با اشاره به مواردی از اقدامات صورت گرفته در راستای بهسازی و ترمیم بخشی از فضای این اردوگاه، خواستار بازدید مستمر کارشناسان مربوطه از این مکان فرهنگی - تربیتی و نظارت هرچه بهتر و دقیق تر بر روند انجام امور مربوط به آن  شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، اردوگاه شهید فهمیده را میراثی ارزشمند از مسئولین سابق امور تربیتی ناحیه دو دانست که باید در حفظ و حراست، بازسازی و آماده سازی آن برای استفاده بهینه گروههای  مختلف دانش آموزی و فرهنگیان کوشید.

در ادامه، دبیری نژاد کارشناس مسئول حراست ناحیه دو گزارشی از بازدید تیم اعزامی ناحیه دو از این اردوگاه ارائه نمود.

تنظیم تفاهم نامه با نهادهای مختلف جهت استفاده از اردوگاه، ترمیم سیستم برق کشی، وصدور معرفی نامه به تمام افراد متقاضی حضور در این فضای فرهنگی توسط کارشناسی فعّالیت های دانش آموزی از مصوبات این جلسه بود.