نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین فرهنگی فریاد همدلی درمهر عاطفه ها در هنرستان فنی شهید چمران

آیین فرهنگی فریاد همدلی درمهر عاطفه ها در هنرستان فنی شهید چمرانبا هدف  ترویج سنت حسنه ی نوعدوستی  و کمک به نیازمندان ، آیین  فرهنگی فریاد همدلی درمهر عاطفه ها باحضور جمعی از مسئولین آموزش وپرورش و استان درمحل هنرستان فنی شهید چمران برگزارشد.