نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین تکریم و تجلیل از مقام معلم دبستان وزیری

آیین تکریم و تجلیل از مقام معلم دبستان وزیریدرراستای تکریم  وتجلیل ازمقام معلم باحضور مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ومدیراسبق آموزش وپرورش ناحیه دو طی آئینی با  اهدای شاخه گل ازمقام معلم قدردانی شد.