نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست ستاد نقل و انتقالات ناحیه دو تشکیل شد

اولین نشست ستاد نقل و انتقالات ناحیه دو تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، جلسه ستاد نقل و انتقالات درون استانی و برون استانی این مدیریت با حضور اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش، معاونین آموزشی ، پرورشی و پشتیبانی،پژوهشی، کارشناسان امور اداری ، آموزش سه دوره تحصیلی ، ارزیابی عملکرد و حراست، مشاوره ،فرهنگی هنری، تربیت بدنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو طی سخنانی یکی از مهمترین مشکلات این مدیریت را کمبود نیروی انسانی در برخی از رشته ها و مقاطع تحصیلی عنوان کرد و ملاک عمل در انجام نقل و انتقال را اجرای قانون برشمرد و افزو همه مراحل نقل و انتقال باید از راه قانونی و ضوابط مندرج در بخشنامه های ارسالی اجرا شود تا حق هیچ فردی تضییع نگردد .
وی بر انجام نقل و انتقال و حفظ شأن و مقام معلمان تاکید کرد و گفت: سعی بر این است تا حد امکان نقل و انتقال همکاران بدون مشکل انجام شود .
اسمعیلی زاده نقل و انتقال را یکی از جلوه های تکریم معلمان برشمرد و گفت :  نقل و انتقال با محوریت امور اداری و بهره مندی از خرد جمعی و با هدف بهره مندی مناسب از نیروها و جلب حداکثری رضایت معلمان صورت می گیرد .
وی ادامه داد: در نقل و انتقالات فرهنگیان، رفع مشکلات متقاضیان انتقال با در نظر داشتن وضعیت تراز نیروی انسانی و کمبود و مازاد نیرو انجام خواهد شد و آموزش وپرورش نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات فرهنگیان به کار خواهد برد.
در پایان این جلسه درخواست نقل و انتقال همکاران متقاضی توسط ستاد بررسی و پس از بحث و تبادل نظر نقل و انتقلات صورت پذیرفت.