نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداء کمک های جهانی به دانش آموزان اتباع شاغل به تحصیل در مدارس ناحیه دو یزد

اهداء کمک های جهانی به دانش آموزان اتباع شاغل به تحصیل در مدارس ناحیه دو یزد


گزارش تصویری
دبستان دخترانه سمانه، پیشتاز در اهداء انی کمکها به دانش آموزان اتباع