نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری نهضت سواد آموزی با مرکز بهداشت

انعقاد تفاهم نامه همکاری نهضت سواد آموزی با مرکز بهداشتبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد  و با هدف آموزش مسائل بهداشتی، اجتماعی،روح  و روان و ... در بین افراد کم سواد و بی سواد کریمی رئیس اداره نهضت سواد آموزی این مدیریت به همراه جمعی از کارشناسان آن اداره با حضور در مرکز بهداشت شهرستان یزد ضمن بحث و تبادل نظر با معاون اجرایی و کارشناسان آن مرکز با انعقاد تفاهم نامه ای مقرر شد مرکز بهداشت با همکاری اداره سواد آموزی این مدیریت با به کارگیری تمام ظرفیت های خود به افراد کم سواد و بی سواد آموزش های لازم را ارئه دهند.