نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره سواد آموزی و اداره کل منابع طبیعی استان یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره سواد آموزی و اداره کل منابع طبیعی استان یزدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد،با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی اداره کل متبوع و کریمی رئیس اداره سواد آموزی این مدیریت و جمعی از همکاران اداره کل و ناحیه با حضور در دفترآخوندی مدیر کل منابع طبیعی استان طی تفاهم نامه ای مقرر شد از تمام ظرفیتهای منابع طبیعی برای جذب افراد کم سواد و بی سواد استفاده شود و آموزش دهندگان سواد آموزی  استان یزد  همیاران افتخاری  طبیعت گردند.