نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره سواد آموزی ناحیه دو با کمیته امداد امام خمینی(ره)استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره سواد آموزی ناحیه دو با کمیته امداد امام خمینی(ره)استانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و در راستای پیگیری وضعیت بی سوادان تحت پوشش کمیته امداد تفاهم نامه ای فی ما بین اداره سواد آموزی این مدیریت و کمیته امداد امام خمینی(ره) منعقد گردید.

برگزاری دوره های تحکیم،تامین ایاب و ذهاب کم سوادان برای تشکیل گروه تحکیم،معرفی آموزش دهنده به کمیته امداد برای تحت پوشش بردن مددجویان بی سواد و کم سواد و ... از مصوّبات این تفاهم نامه بودو مسئول پیگیری مصوبات یاد شده در این جلسه مشخص گردید.