نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجام مصاحبه از متقاضیان پست مدیریت مدارس ناحیه دو یزد

انجام مصاحبه از متقاضیان پست مدیریت مدارس ناحیه دو یزد


مصاحبه احراز صلاحیت داوطلبان پست مديريت مدارس ناحیه دو یزد برگزار گرديد.
انجام مصاحبه از متقاضیان پست مدیریت مدارس ناحیه دو یزد با شرکت داوطلبان

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، تعداد 51 نفر داوطلب مدیریت مدارس این ناحیه در آزمون برخط (آنلاین)شرکت نموده بودند که از این تعداد 21 نفر نمره قبولی  را کسب  و به مرحله مصاحبه حضوری راه یافتند.

در این مرحله نیز در دوره ابتدایی 17 نفر، در دوره متوسطه اول 2 نفر و در دوره متوسطه دوم 2 نفر شرکت و در حوزه های مختلف آموزش و پرورش اعم ازاداری مالی، امور اداری، آموزشی، پرورشی و مشاوره مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گفتنی است مصاحبه انتخاب و انتصاب مدیران در اداره آموزش و پرورش ناحیه دو در سه بازه ی زمانی انجام می گیرد.