نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر"دبستان دخترانه شهید مطهری "

انتصاب مدیر"دبستان دخترانه شهید مطهری "با هدف تکمیل فعالیت های چرخه آموزشی طی بازدیدی که با حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ومعاون آموزش ابتدایی مدیریت از دبستان دخترانه شهید مطهری صورت گرفت. اززحمات بی شائبه " خانم بلدی حمامی" قدردانی وطی حکمی "خانم سید محسنی " به سمت مدیراین آموزشگاه معرفی گردید.