نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شوراهای دانش آموزی دبیرستان دخترانه کاظم اویسی

انتخابات شوراهای دانش آموزی دبیرستان دخترانه کاظم اویسیبیستمین انتخابات شوراهای دانش آموزی دبیرستان دخترانه کاظم اویسی  با رویکرد دانش آموز محوری و مشارکت مؤثر دانش آموزان در تصمیم گیری و بهره‌مندی از توانمندی و تقویت مسئولیت پذیری درفضای خودجوش دانش آموزی دبیرستان اویسی برگزارشد.

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه دبیرستان دخترانه کاظم اویسی