نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امید کلید واژه اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله) در مناسب های مختلف است

امید کلید واژه اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله) در مناسب های مختلف استوزیر آموزش و پرورش، امید را کلید واژه اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله) در مناسب های مختلف عنوان کرد و افزود:هرکسی در هر جایی که خدمت می کند باید به کار خودش ایمان داشته باشد و امید آفرینی کند.  

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،رضامراد صحرایی در صفحه‌ شخصی خود در ویراستی با اشاره به این که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سختی ها و بن بست ها مسیر پیشرفت ایران عزیز، خودش اصلی ترین مصداق امید آفرینی است، افزود: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به نقش امید در پیشرفت کشور ایمان دارد.

صحرایی بیان کرد:هرکسی در هر جایی که خدمت می کند باید به کار خودش ایمان داشته باشد و امید آفرینی کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ما در آموزش و پرورش خود را مخاطب اصلی پیام رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) می‌دانیم، چون آینده ایران از آموزش و پرورش امروزش قابل پیش‌بینی است. بنابراین، دانش آموزان مان را باید برای ساختن آینده ایران آماده کنیم.
صحرایی ادامه داد: من به عنوان خدمتگزار نظام تعلیم و تربیت دست کمک خویش را به سوی همه مسئولان کشور برای تقویت آموزش و پرورش به صدر آوردن آن دراز می کنم.
وی بیان کرد: امیدهای آینده ایران، دانش آموزان کنونی ما هستند. هر کس که ایران را عزیز می‌خواهد برای کمک به آموزش و پرورش و اعتلای نظام تعلیم و تربیت قدم بردارد.
صفحه شخصی ویراستی دکتر صحرایی، وزیر آموزش و پرورش  
  https://virasty.com/rezamorad_sahraei