نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش عملی خواندن و نوشتن کلاس اوّل ابتدایی دبستان دخترانه طالقانی

آموزش عملی خواندن و نوشتن کلاس اوّل ابتدایی دبستان دخترانه طالقانی


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی:

در راستای کیفیت وتعمیق بخشی به مساائل آموزشی وعینیّت بخشیدن به آموزش مفاهیم  در یک حرکت ابتکاری، دانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه طالقانی  با روش کاربردی آموزگارخود  نحوه تهیه "نان " و"خواندن ونونشتن حرف نــ - ن"  را در درس فارسی  بصورت عملی  فرا گرفتند.

گفتنی است برای آموزش خواندن و نوشتن در کلاس اوّل در مقطع ابتدایی دو جلد کتاب «بخوانیم و بنویسیم» با عنوان فارسی در برنامه درسی وجود دارد . و ساختار کتاب بخوانیم برای آموزش خواندن و بنویسیم برای تقویت مهارت نوشتن طراحی و تدوین گردیده  است.