نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با میراث فرهنگی

امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با میراث فرهنگی


با هدف توسعه آموزش های مهارتی و در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر و تکنسین متناسب با بازار کار،تفاهم نامه ای فیمابین اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ "محسن موحدی فرد" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد هدف از این تفاهم نامه را تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بازار کار ،توسعه مفاهیمی چون کارآفرینی، فن آفرینی، خود اشتغالی و اشتغال مولد، نیاز سنجی و تدوین استانداردهای مورد نیاز رشته های مورد نیاز بازار کار و هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته های کاربردی و مهارتی عنوان کرد.

همکاری و مشارکت در اجرای آموزش های مهارتی شاخه کاردانش، ایجاد هنرستان های وابسته طبق اساسنامه واحدهای آموزشی وابسته(مصوب شورای عالی آموزش و پرورش)، استفاده از ظرفیت میراث فرهنگی برای هدایت تحصیلی و آشنایی دانش آموزان دوره اول متوسطه با مشاغل مختلف در هفته مشاغل، همکاری و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (ضمن خدمت) مورد نیاز و تولید محتوای آموزشی براساس نتایج نیازسنجی و اولویت های آموزش و پرورش،  مشارکت در توسعه کارآفرینی، فن آفرینی، خوداشتغالی و اشتغال مولد، مشارکت در برگزاری جلسات هم اندیشی، همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهای علمی، آموزشی و پژوهشی، همکاری در نیازسنجی رشته های مورد نیاز بازار کار، مرمت فضاهای تاریخی در اختیار آموزش و پرورش با مشارکت هنرجویان هنرستان و تأمین مصالح توسط میراث فرهنگی، تدوین استانداردهای مهارت آموزی شاخه کاردانش و همکاری در اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی در رشته های قابل اجرا در مراکز تحت پوشش از محورهای اصلی این تفاهم نامه می باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه در 6 ماده و 20 بند به مدت چهارسال منعقد شد که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.