نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمادگی مدارس ناحیه دو برای آغاز سال تحصیلی جدید

آمادگی مدارس ناحیه دو برای آغاز سال تحصیلی جدیدبا توجه به نزدیک شدن ماه مهر، لزوم مهیاسازی محیط فیزیکی مدارس برای شروع سال تحصیلی 96 – 95 دردستورکار ستادپروژه مهر مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو قراردارد.دویست وشصت وچهار مدرسه با هزار و82 کلاس درس برای سال تحصیلی 96-95 آماده پذیرش دانش آموزان در ناحیه دو است.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو بیش از3200 نفرفرهنگی  از مهر امسال آموزش 64 هزار دانش آموز را برعهده دارند.

شایان ذکراست  تعداد 970 کلاس درس دردوره ی ابتدایی ، 514 کلاس درس در دوره متوسطه اول و498کلاس درس در دردوره متوسطه دوم(نظری فنی حرفه ای ،کاردانش )  در264مدرسه آماده استقبال از دانش آموزان درسال تحصیلی جدید است. لازم به ذکراست براساس پروژه مهرسال 1395 -سی ویکم شهریور ماه روز بازگشایی مدارس برای پیش‌دبستان، اول دبستانی‌ها و دانش‌آموزان پایه هفتم است که از آنها به ترتیب به عنوان روز غنچه‌ها، شکوفه‌ها و جوانه‌ها یاد می‌شود.روز شنبه 3 مهر ماه روز بازگشایی مدارس در سراسر کشور خواهد بود.