نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان فاطمیه

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان فاطمیهدانش آموزان دبیرستان فاطمیه با برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مهارت های ورزشی را به نمایش گذاشتند.