نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان شهید ساقی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان شهید ساقیبا هدف تکمیل فعالیت های ورزشی ، دانش آموزان دبستان شهید ساقی با برگزاری  المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مهارت ها و توانمندی های ورزشی را به نمایش گذاشتند.