نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان شهید بستانی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان شهید بستانیدانش آموزان دبستان شهید بستانی با برگزاری المپیاد ورزشی  درون مدرسه ای مهارت ها وتوانمندی های ورزشی را به نمایش گذاشتند.