نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف  تکمیل فعالیت های آموزشی تربیتی وتعمیق بخشی به مسائی ورزشی وبا رویکرد نهادینه کردن تندرستی ،تهذیب واخلاق تحصیل ، آئین فرهنگی ورزشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد باشرکت سازمان یافته دانش آموزان توام با اجرای چندین ویژه یرنامه ی ورزشی برگزارشد.