نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان حضرت قاسم

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان حضرت قاسمهمزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی ، آئین فرهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دانش آموزان  دبستان حضرت قاسم برگزارشد.