نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ابوالفضل دو

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ابوالفضل دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف تقویت تندرستی ،سلامتی ،تهذیب واخلاق سومین مرحله ی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ابوالفضل دو  باحضور دانش آموزان ومسئولین آموزشگاه برگزارشد.