نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی مجدّد همکاران ناحیه دو یزد در مرحله کشوری دومین جشنواره معلمان هنرمند

افتخار آفرینی مجدّد همکاران ناحیه دو یزد در مرحله کشوری دومین جشنواره معلمان هنرمند


اختصاص تعداد سه رتبه ی برتر مرحله کشوری این جشنواره به فرهنگیان ناحیه دو یزد

به گفته خانم ضیائی، کارشناس مسئول فرهنگی هنری آموزش و پرورش ناحیه دو یزد،  در مرحله کشوری جشنواره معلمان هنرمند، در رشته طراحی سیّد سبحان سجّادیه، در رشته پادکست، علی اکبر کاظمی و در رشته عکاسی، علی محمد حبیبی راد رتبه های اول  تا سوم را به خود اختصاص دادند.