نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینی مجدّد فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

افتخارآفرینی مجدّد فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


اینبار در جشنواره تدریس درس تفکر و سبک زندگی
رتبه های اول و دوم مرحله کشوری این جشنواره به فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد اختصاص یافت.

علی اصغر بیشمار، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو با اعلام این خبر افزود:

در مرحله کشوری این جشنواره،  خانمها : بی بی آسیه سالاری  و  زهرا قائمی رتبه اول  و خانم زهرا سادات سادات زاده رتبه دوم را به خود اختصاص دادند.