نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینی دانش آموز ناحیه دو یزد در جشنواره ی مجریان و هنرمندان صحنه برتر کشور در سال 1401

افتخارآفرینی دانش آموز ناحیه دو یزد در جشنواره ی مجریان و هنرمندان صحنه برتر کشور در سال 1401


سرکار خانم الهه ایرانی داشن آموز دبیرستان مشکوه موفق به کسب دیپلم افتخار جشنواره ی مجریان و هنرمندان صحنه برتر کشور شد.

سرکار خانم الهه ایرانی دانش آموز دبیرستان دخترانه مشکوه، در رقابت با سایر شرکت کنندگان در بزرگترین جشنواره ی مجریان و هنرمندان صحنه ایران، موفق به قرار گرفتن در جمع 10 نفر برتر این جشنواره  در سال 1401و کسب دیپلم افتخار گردید.