نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینی دانش آموزان ناحیه دو در جشنواره بین المللی فیلم رشد

افتخارآفرینی دانش آموزان ناحیه دو در جشنواره بین المللی فیلم رشد


لوح زرین دیگر برافتخارات مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو :

دانش آموزان ناحیه دودر چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد خوش درخشیدند.

 به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، دانش آموزان  این ناحیه موفق به کسب رتبه های برتر در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند.

رتبه دوم و برنده تندیس سیمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در رشته فیلم کوتاه مستند رادانش آموز یگانه برزگری از هنرستان مشکی ناحیه دو یزد کسب کرد.

همچنین عنوان برگزیده در رشته فیلم کوتاه مستندتوسط دانش آموز سارا حریری از هنرستان مشکی ناحیه دو یزد کسب شد.

دانش آموز زهرا طالبی در رشته فیلم کوتاه مستند از هنرستان مشکی ناحیه دو یزد عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد.

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تبریک به این افتخارآفرینان وپرسنل خدوم هنرستان مشکی برای تمامی طلایه داران عرصه تعلیم وتربیت آرزوی بهروزی وموفقیت می نماید.