نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کتابخانه آموزشگاه دخترانه دوره دوم مشکوه ناحیه دو یزد،

افتتاح کتابخانه آموزشگاه دخترانه دوره دوم مشکوه ناحیه دو یزد،


با حضور علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو یزد و تعدادی از کارشناسان حوزه ی پرورشی
گزارش تصویری