نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کارگاه فناوری در دبستان شیوا صبوری ناحیه دو یزد با حضور والدین شهید قربانی

افتتاح کارگاه فناوری در دبستان شیوا صبوری ناحیه دو یزد با حضور والدین شهید قربانیبه گفته ی خانم امیری، مدیر این آموزشگاه، این کارگاه، به همت همکاران شاغل در آموزشگاه، والدین دانش آموزان، خانواده ی شهید قربانی، اعضای انجمن اولیا و خیرین تجهیز و راه اندازی گردید.