نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح نمایشگاه "کتاب"دبستان صالحی

افتتاح نمایشگاه "کتاب"دبستان صالحی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به منظور ترویج فرهنگ مطالعه کتاب وکتابخوانی باحضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان ،معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین ابتدایی نمایشگاه کتاب در دبستان صالحی افتتاح شد. شایان ذکراست درهمین راستا درمدارس "مفتح ،مریم ،راضی " نیز نمایشگاه کتاب افتتاح گردید.