نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح مجلس دانش آموزی در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

افتتاح مجلس دانش آموزی در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


این مجلس متشکل از تعداد 25 نفر دانش آموز دختر و 25 دانش آموز پسر می باشد.

منصور کریمی رئیس سازمان داشن آموزی استان یزد در این مراسم در سخنانی به تشریح ابعاد مختلف مشارکت و تمرین مسئولیت پذیری دانش آموزان در قالب تشکلهایی همچون شورای دانش آموزی و پیشتازان پرداخت.

وی پرهیز از فرصت سوزی را مورد تاکید قرار داد و افزود: نسل جوان با قرارگرفتن دراینگونه تشکیلات هرچه بیشتر تلاش کند، امید به زندگی را در همسالان و دیگر افراد جامعه بیشتر خواهد کرد.

کریمی گفت : انسانهایی موفق هستند که ایده آنان، خود را فدای دیگران کردن است.

رئیس سازمان دانش آموزی استان خاطر نشان ساخت: انسانهایی که دغدغه ی اجتماعی دارند، می کوشند تا راهی برای برون رفت جامعه خویش از شرایط موجود به وضع مطلوب پیداکنند و اکثر آنان در این مسیر موفقند.

درادامه علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد گفت: آینده متعلق به شما جوانان است و مطالعه و برنامه ریزی شما را به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد بود.

 در این مراسم که تعدادی از کارشناس مسئولان ناحیه دو نیز حضور داشتند، همچنین سرکار خانم منصوره صنعتی مسئول دبیرخانه مجلس دانش آموزی استان و علی فرهمند نماینده استان در دوره قبلی مجلس دانش آموزی  کشور، به توجیه و تبیین فلسفه تشکیل و تداوم این مجلس در کشور و به تبع آن در استان و نیزشرح وظایف اعضای آن پرداختند.

 در پایان این برنامه، کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی ناحیه دو نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و پس از انجام رای گیری، اعضای این هیئت رئیسه نیز به تفکیک جنسیت مشخص شدند.

لازم به یادآوری است: هیئت رئیسه مربوطه متشکل از رئیس- نائب رئیس اول - نائب رئیس دوم - منشی و کارپرداز می باشد که به مجلس دانش آموزی استان نیز راه یافته اند.