نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح طرح فرشته کتابخوان در دبستان قرآنی بهادری

افتتاح طرح فرشته کتابخوان در دبستان قرآنی بهادریبا هدف ترویج مطالعه کتاب وکتابخوانی طرح فرشته کتابخوان در دبستان قرآنی بهادری اجرا شد.