نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح زمین چمن دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی دوره اول

افتتاح زمین چمن دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی دوره اول


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد باحضور مدیرکل آموزش وپرورش ،معاون تربیت بدنی وتندرستی استان، مدیران آموزش وپرورش  نواحی یک ودو واعضای انجمن اولیا مربیان ،زمین چمن مصنوعی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی دوره اول با مساخت 800متر مربع و با هزینه نهصد میلیون ریالی  به بهره برداری رسید. گفتنی است با افتتاح این زمین چمن قریب به 150دانش آموز ازآن بهره مند شدند.