نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح بازار رنج وگنج دردبستان "شهید بصیری"

افتتاح بازار رنج وگنج دردبستان "شهید بصیری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تنوع بخشی به فعالیت های آموزشی فرهنگی دانش آموزان طی ابتکاری بازارچه رنچ وگنج دردبستان شهید بصیری باهمت دانش آموزان گشایش یافت ومورد بازدید مسئولین مدیریت ناحیه دو قرارگرفت. هدف ازراه اندازی این فعالیت فرهنگی  آشنایی دانش آموزان با فرآیند اقتصاد مقاومتی است.