نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح اولین آزمایشگاه زیست فناوری استان در محدوده ی ناحیه دو یزد .

افتتاح اولین آزمایشگاه زیست فناوری استان در محدوده ی ناحیه دو یزد .


با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد - معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و تنی چند از اعضای شوریا آموشز و پرورش شهرستان یزد
گزارش تصویری