نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه سالن صبحانه خوری هنرستان دکتر طاهری

افتتاحیه سالن صبحانه خوری هنرستان دکتر طاهریباحضور مدیران کل آموزش وپرورش،نوسازی مدارس استان ،خیّر مهندس شیشه بری وجمعی از مسئولان آموزش وپرورش سالن صبحانه خوری  هنرستان دکتر طاهری افتتاح گردید.

حاج محمود زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان دراین مراسم ضمن تشکر از حضور مسئولان با ارایه آمارازجذب دانش آموزان درهنرستان های استان تصریح کرد درسال 57قریب به 7درصد دانش آموزان جذب هنرستان ها شدند اماامروز نزدیک به 38درصد جذب هنرستان ها گردیده اند. وی بر ضرورت هدایت دانش آموزان به رشته های هنرستانی تاکید نمود.

گفتنی است دراین مراسم با تقدیم گل از زحمات مهندس "شیشه بری "خیّر نیکوکار وهمسرش تجلیل ودرپایان سالن صبحانه خوری که توسط این خیّر ساخته شده بود افتتاح گردید.