نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه دبستان خیری رحمانی زاد

افتتاحیه دبستان خیری رحمانی زاد


باحضور استاندار،مدیرکل آموزش وپرورش وجمعی از دیگر مسئولین استان یزد مراسم بهره برداری دبستان رحمانی زاد برگزارشد