نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه جشنواره خلاقیت ها وتوانمندی های دانش آموزان ومعلمان " دبستان دخترانه مسعود فاتح "

افتتاحیه جشنواره خلاقیت ها وتوانمندی های دانش آموزان ومعلمان " دبستان دخترانه مسعود فاتح "


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

 باهدف ارتقاء سطح توانمندی دانش آموزان، کمک به تحقق اهداف مهارتی درسی، تقویت مهارت های زندگی و شناسایی استعدادهای  بالقوه دانش آموزان و عینیت بخشی به فعالیت های تحقیقی وعملی معلمان باحضور معاون آموزش ابتدائی   وکارشناسان حوزه مربوطه اداره کل  ، مدیرآموزش وپرورش ،معاون وکارشناسان آموزش ابتدائی ناحیه دو جشنواره خلاقیت ها وتوانمندی های دانش آموزان ومعلمان " دبستان دخترانه مسعود فاتح " افتتاح گردید. گفتنی است دراین مراسم که با چندین برنامه ی فرهنگی آموزشی همراه بود دانش آموزان آثار وابتکارات ونوع آوری های خود را به نمایش گذداشتند. شایان ذکراست همزمان با افتتاح این آئین، این جشنواره در 134مدرسه ابتدائی ناحیه دو به تدریج  درحال برگزاری است.