نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دخترانه حاج احمد حفیظی

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دخترانه حاج احمد حفیظی به گفته ی خانم فاطمه کلامی مدیر این دبیرستان، این افتتاحیه  با ورزش های بومی ومحلی، با همراهی دهیار روستای محمد آباد همراه بود. همچنین طرح ساختار قامتی با درخواست دهیار محترم محمدآباد،  ذاکری از سازمان ورزش بومی ومحلی روستایی نیز در این افتتاحیه برگزارشد.