نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دخترانه اسحاقیه

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دخترانه اسحاقیه


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی سلامتی :

باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو،رئیس ودیگر مسئولین  سازمان دانش آموزان استان آئین فرهنگی افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دوره دوم  دخترانه اسحاقیه ناحیه دو برگزارشد.دراین مراسم" ارجمندی"  مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تشکراز تلاش های دانش آموزان آنان را به افتخارآفرینی در صحنه های علمی ودرس خواندن وآینده نگری توصیه نمود. درپایان ازچندین دانش آموز برتر عرصه فرهنگی ورزشی علمی این آموزشگاه با اهدای جوائزی تجلیل شد.