نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز اجرای طرح ایران مهارت (آموزش کمکهای اولیه وامداد، مهارتهای زندگی) در دبیرستان شهید دهقان ناحیه دو یزد

آغاز اجرای طرح ایران مهارت (آموزش کمکهای اولیه وامداد، مهارتهای زندگی) در دبیرستان شهید دهقان ناحیه دو یزد


گزارش تصویری