نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای تشکّل پیشتازان مدارس ناحیه دو یزد پیشتاز در کاشت نهال در هفته درختکاری و منابع طبیعی

اعضای تشکّل پیشتازان مدارس ناحیه دو یزد پیشتاز در کاشت نهال در هفته درختکاری و منابع طبیعی


تشکّل پیشتازان دبستان دخترانه سمانه همانند دیگر مدارس ناحیه دو در امر دوستی با طبیعت و توسعه فضای سبز فعال و پویا