نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان ناحیه دو به مناطق عملیاتی

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان ناحیه دو به مناطق عملیاتی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت ،با بدرقه جمعی از  مسئولین ارشد قریب به 200 دانش آموزدختر  در قالب اردوهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.ا ین دانش آموزان، به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب وموزه  ی جنگ وشهادت  وا یثار ، دیدن خواهند کرد و با رشادتهای رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس آشنا می شوند.