نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام کاروان راهیان نور ازناحیه دو به مناطق عملیاتی

اعزام کاروان راهیان نور ازناحیه دو به مناطق عملیاتیباهدف ترویج فرهنگ ایثار وشهادت وآشنائی بیشتر دانش آموزان با مجاهدت های رزمندگان دفاع مقدس سومین مرحله اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی (دختر) از ناحیه دو ازمحل آستان مقدّس حضرت سید جعفر (ع) بامشایعت جمعی از مسئولین آموزش وپرورش ،بسیج دانش آموزی ناحیه دو  و اولیا برگزارشد. این کاروان درقالب شش دستگاه اتوبوس به مدت چهارروز از مناطق جنگی جنوب بازدید خواهند نمود.