نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام اولین گروه از اردوهای دانش آموزی راهیان نور ناحیه دو یزد به مناطق جنگی جنوب

اعزام اولین گروه از اردوهای دانش آموزی راهیان نور ناحیه دو یزد به مناطق جنگی جنوب


این اردوها پس از وقفه ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا پیش آمده بود، مجدّد برگزار گردید.
برنامه ی بدرقه ی این اردو که بیش از 400 نفر از دانش آموزان دختر مدارس دوره ی دوم متوسطه شرکت نمودند، از محل امامزاده سیّدجعفرمحمد یزد و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی یزد برگزار گردید.