نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه 

با توجه به اهمیت گذراندن دوره پیش از دبستان در رشد همه جانبه ابعاد شناختی،عاطفی ، رفتاری و شکل گیری شخصیت کودکان و همچنین توسعه عدالت آموزشی و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی کودکان از آموزش های مهم این دوره ، ثبت نام نوآموزان باز مانده از دوره پیش دبستانی دو (5 سال تمام ) متولدین۹۴.۷.۲ الی ۹۵.۷.۱ درطرح ملی پوشش سراسری نوآموزان و آموزش مجازی پیش دبستانی با محوریت والدین در بستر شاد ، در پایگاههای معرفی شده این مدیریت انجام می شود.
والدین محترم می توانند با مراجعه به سایت آموزش و پرورش این مدیریت به نشانی n2yazdedu.ir آدرس نزدیکترین پایگاه به منزل خود را انتخاب کرده و جهت ثبت نام با رعایت پروتکل های بهداشتی به آن پایگاه مراجعه نمایند .
مدارک ثبت نام :
1-
اصل و کپی شناسنامه نوآموز
2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی والدین
3- مدارک اقامتی و هویتی معتبر ویژه نوآموزان اتباع خارجی
4- فرم تکمیل شده ثبت نام که در سایت این مدیریت موجود می باشد .