نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقرار پایگاه دز دوم واکسیناسیون کوید 19 در مدارس ناحیه دو یزد

استقرار پایگاه دز دوم واکسیناسیون کوید 19 در مدارس ناحیه دو یزد


این پایگاه در مرحله دوم با استقرار در دبیرستان پسرانه دوره دوم انتظاری کار خود را با تزریق دز دوم واکسن کرونا به دانش آموزان آغاز کرد.
گزارش تصویری