نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی فرهنگی تفریحی دبیرستان دوره اول بهرام ایزدی

اردوی فرهنگی تفریحی دبیرستان دوره اول بهرام ایزدی



به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی پرورشی اردوی فرهنگی تفریحی دبیرستان دوره اول بهرام ایزدی با شرکت قریب به صد نفر از دانش آموزان در کانون فرهنگی تربیتی ولایت تفت برگزار شد.

شایان ذکر است در این برنامه فرهنگی تفریحی ویژه برنامه های جشن عبادت مکلفین، اهدای بسته ی فرهنگی، مسابقه ورزشی و ... برگزار شد.