نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی درون مدرسه ای تحت عنوان "روزه همگانی" مدرسه قرآنی حاج یدا... تفضلی

اردوی درون مدرسه ای تحت عنوان "روزه همگانی" مدرسه قرآنی حاج یدا... تفضلی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

با هدف تقویت آموزه های دینی وفرهنگی  ودرراستای تکمیل فعاالیت های فرهنگی تربیتی اردوی درون مدرسه ای" تحت عنوان روزه همگانی" در دبستان  قرآنی حاج یدا... تفضلی برگزار شد. در این روز اکثریت  دانش آموزان به همراه معلمان وپرسنل دبستان  مدرسه روزه شدند .همچنین  برنامه های مختلفی از قبیل مسابقات قرآنی و .... توسط امام جماعت  مدرسه اجراشد ، درپایان نماز جماعت مغرب وعشا  اقامه  وروزه  داران  روزه خودرا فطار کردند.