نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی تفریحی ورزشی پرسنل هنرستان شهدای جنوب

اردوی تفریحی ورزشی پرسنل هنرستان شهدای جنوب


درهفته معلم صورت گرفت:

درراستای گرامیداشت هفته ی تجلیل ازمقام معلم اردوی تفریحی ورزشی پرسنل هنرستان شهدای جنوب درمحل شهرستان مهریز برگزاروشرکت کنندگان ازمراکز تفریحی گردشگری بازدید نمودند.